Tüzeléstani és Hőenergia Tanszék 
Miskolci Egyetem
Energia- és Minőségügyi Intézet
Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros
Tel: +36-46-565-108
Fax: +36-46-431-820
E-mail:
Energia- és Minőségügyi Intézet
Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros
Tel: +36-46-565-108
Fax: +36-46-431-820
E-mail:
Change to English
Change to English

Tanszéki munkatársak - Dr. Szűcs István

Dr. Szűcs István egyetemi tanár

B/1 4. em. 408
Telefon: 565-104, 565-111/15-24

publikációs lista


szucs-cv Születési idő, hely

1946. október 31., Apostag

Tanulmányok
1953-1961. Apostagi Általános Iskola 
1961-1965. Damjanich János Gimnázium (Kunszentmiklós)
1965-1970. Nehézipari Műszaki Egyetem (Miskolc)
1974-1978. Moszkvai Acél és Ötvözetek Intézete, aspiráns
Tudományos fokozatok:
a műszaki tudomány kandidátusa (Moszkvai Acél és Ötvözetek Intézete MISIS, 1982., honosítva MTA TMB, 1983.);
Dr. techn. (műszaki egyetemi doktori oklevél, 1983.);
Ph.D. (kandidátusi fokozat alapján, Miskolci Egyetem, 1997.);
habilitált (ME, 2005.).
Nyelvismeret:
német (4 év gimn., 2 év egyetem),
orosz (középfokú állami nyelvvizsga 1971., MISIS 1977.),
angol (kandidátusi, 1976.).
Munkahelyi beosztások
tudományos ösztöndíjas gyakornok (1970-1972.);
egyetemi tanársegéd (1972-1978.);
egyetemi adjunktus (1978-1984.);
egyetemi docens (1984-2005.);
egyetemi tanár (2005-től).

Vezetői beosztásai a Miskolci Egyetemen:
tanszékvezető helyettes (Tüzeléstani Tanszék, 1984-1988.);
dékánhelyettes (Kohómérnöki Kar, 1994-1998.);
megbízott dékán (Kohómérnöki Kar, 1995.);
intézetigazgató (Hőenergia-gazdálkodási Intézet, 1996-2004.);
tanszékvezető (Tüzeléstani Tanszék, 1999-2002.).
Témavezetés:
Konzulense volt összesen 32 TDK dolgozatnak (közülük 13 db ME I. helyezett, 2 db nemzetközi versenyen díjazott) és 55 megvédett diplomamunkának (16 gázmérnök, 11 környezetmérnök, 2 műszaki menedzser, 24 kohómérnök [ebből 7 dolgozatnál ágazatos konzulens], 2 anyagmérnök).
Tudományos elismertség, kitüntetések:
NME „Rektori Dicséret" (1979.),
Művelődési Minisztérium „Miniszteri Dicséret" (1982.),
Művelődési Minisztérium „Kiváló Munkáért kitüntetés" (1988.),
Miskolci Egyetemisták Szövetségétől „Kiváló Oktató Diploma" (1994-ben és 2004-ben),
Academia Studiorum Montanistica Schemniciensis (1995.),
ME „Signum Aureum Universitatis Miskolciensis" kitüntetés (1997.),
OTH-OMFB „Genius '98 Price" (1st Investitors Olympic Games, Bp., 1998.),
MKM Széchenyi Professzori Ösztöndíj (1998-2001. között),
Anyag-és Kohómérnöki Kar „Pro Facultate Ingeniariorum" érem (1999).
„Pro Natura Recreanda" kitüntetés és emlékgyűrű (Veszprémi Egyetem, 2004.).
Tagság egyetemi, kari, szakmai bizottságokban és egyesületekben:
1980-tól MTESZ Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület tagja;
1980-1990. között MTA MAB Metallurgiai Munkabizottság titkára;
1990-2002. között a MTESZ MATE Hőtechnikai Szakoszt. vezetőség tagja;
1990-től a MTA MAB Kohászati Szakbizottság tagja;
1992-től Magyar Szabványügyi Testület Tűzálló anyagok Munkabizottság tagja;
1996-tól a MSZT/MB Magyar Szabványügyi Testület Műszaki Bizottság tagja;
1997-2000. között MTA MAB Bányászati Környezetvédelmi Munkabizottság tagja;
1997-2000. között MTA MAB Kőolaj és földgáz Munkabizottság tagja;
1997-től MTA Metallurgiai Bizottság tagja;
1998-tól MTESZ Gépipari Tudományos Egyesület tagja;
2000-től MTA MAB Energetikai és Környezetvédelmi Munkabizottság tagja;
2000-től Grant Agency of Czech Republic (GACR) Bírálóbizottság külföldi szakértője;
2001. óta a Kerpely Antal Doktori Iskola Tanácsának tagja;
2000-2003. között International Flame Research Foundation (IFRF) tagja;
2000-2003. között World Energy Council (WEC) Magyar Nemzeti Bizottság tagja;
2002-től MTA Bányászati Tudományos Bizottság, Mechanikai Eljárástechnikai Munkabizottságának tagja;
2004-től Hungarian Section of the Combustion Institute tagja; Építőanyag c. folyóirat szerkesztőbizottság tagja, Energiagazdálkodás rovat vezetője;
2006-tól MTA Energetikai Bizottság Fosszilis Energiahordozók Munkabizottságának tagja.vissza fel