Tüzeléstani és Hőenergia Tanszék 
Miskolci Egyetem
Energia- és Minőségügyi Intézet
Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros
Tel: +36-46-565-108
Fax: +36-46-431-820
E-mail:
Energia- és Minőségügyi Intézet
Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros
Tel: +36-46-565-108
Fax: +36-46-431-820
E-mail:
Change to English
Change to English

Tanszéki munkatársak - Dr. Szemmelveisz Tamásné

Dr. Szemmelveisz Tamásné egyetemi docens

B/1 4. em. 409
Telefon: 565-111/15-26

publikációs lista


szemmelveiszne-cv Születési idő, hely

1956. június 19. Szombathely

Tanulmányok

1970. Kossuth Lajos Általános Iskola, Ajka
1974. Aluminiumipari és Vegyipari Szakközépiskola, Veszprém
1981. okleveles kohómérnök, Nehézipari Műszaki Egyetem 185/1981.
1985. okleveles hőkezelő szakmérnök, Nehézipari Műszaki Egyetem 10/1985
1987. dr. univ, Nehézipari Műszaki Egyetem 782.sz.
2007. Ph.D., Miskolci Egyetem

Nyelvismeret
Angol középfokú B állami nyelvvizsga A 392403
Angol középfokú A állami nyelvvizsga A 573747
Munkahelyi beosztások
1974-1976. Ajkai Timföldgyár és Aluminiumkohó (technikus)
1981-1983. Nehézipari Műszaki Egyetem, Fémtani Tanszék, tanszéki mérnök
1984-1991. Nehézipari Műszaki Egyetem, Tüzeléstani Tanszék, egyetemi tanársegéd
1992-1998. Nehézipari Műszaki Egyetem, Tüzeléstani Tanszék, egyetemi adjunktus
1999-2007. Miskolci Egyetem, Tüzeléstani Tanszék, főiskolai docens
2007-             Miskolci Egyetem, Tüzeléstani Tanszék, egyetemi docens
Kutatási tématerületek:
Nagyhőmérsékletű berendezések (kazánok, kemencék) falszerkezetének fejlesztése, optimalizálása;
Nagyhőmérsékletű tűzterekben zajló folyamatok vizsgálata, tűzterek tervezése;
Energiahordozók hatékony felhasználása;
Megújuló energiahordozók, elsősorban a biomassza környezetbarát energetikai célú hasznosítása;
Biomasszák kis és közepes teljesítményű kazánokban való környezetbarát hasznosítása;
Biomasszák erőműi tüzelőanyagként való felhasználásának problémái.
Kistelepülések megújuló energiahordozó alapú hőellátása
Oktatási tevékenység:
BSc hallgatóknak oktatott tantárgyak:
Energiahordozók I. (anyagmérnök szak, Hőenergia és szilikáttechnológiai szakirány)
Tüzeléstan gyakorlat (anyagmérnök szak, törzsanyag)
Energiagazdálkodás (anyagmérnök szak, törzsanyag)
Biomassza tüzelés (anyagmérnök szak, Hőenergia és szilikáttechnológiai szakirány, energetikai mérnök szak)
MSc hallgatóknak oktatott tantárgyak:
Energetikai rendszerek (anyagmérnök szak, kohómérnök szak)
Energiagazdálkodás (energetikai mérnök szak)
Energiafelhasználói ismeretek (energetikai mérnök szak)
PhD hallgatóknak oktatott tantárgyak:
Alternatív szilárd energiahordozók
Tüzelőanyagok jellemzői és vizsgálata
A fentieken túl, az 1981-ben kezdődött egyetemi oktatói tevékenységem során az alábbi tantárgyak oktatásában, tananyagának kidolgozásában vettem részt:
Fémtan I., II.
Vegyipari kemencék
Ipari kemencék
Gázfelhasználás I.
Gázfelhasználás II.
Kemencék
Kemencék II.
Ipari tüzeléstechnika
Tüzeléstan II.
Ipari kazánok
Industrial Furnaces
Energy Sources
TDK dolgozat témavezetés
44 dolgozat (16 I. díj, 12 II. díj, 13 III. díj, 2 különdíj), amiből 17 dolgozat OTDK-ra került és 7 díjat nyert (1 I. díj, 1 II. díj, 2 III. díj, 3 különdíj).
Szakdolgozat témavezetés
47 dolgozat, valamennyit sikeresen megvédték a konzultált hallgatók
Tudományos munkásság:
1 egyetemi jegyzet (önálló)
2 egyetemi jegyzet (társszerzőkkel)
1 oktatási segédlet (társszerzőkkel)
43 folyóiratban megjelent szakcikk
magyar nyelvű: 26
idegen nyelvű: 17
66 konferencia kiadványban teljes terjedelemben megjelent publikáció
magyar nyelvű: 18
idegen nyelvű: 48
86 előadás hazai és nemzetközi tudományos konferenciákon
1 szabadalom (22 %-os részesedéssel)2 bejelentett szabadalom (25-25%-os részesedéssel)

Tudományos elismertség, kitüntetések:
1980. OTDK Nívó-díj
1981. Tanulmányi Emlékérem Arany Fokozata
1991-1992. Magyar Hitelbank Ösztöndíja
Mestertanár Aranyérem, 2009
Kiváló Konzulens, 2012
A Miskolci Egyetem Érdemes Oktatója, 2012
Kiváló Oktató, 2013

Külföldi kapcsolatok tanulmányutak:

Konferenciák: Ausztria, Csehország, Szlovákia, Németország, Bulgária, Belgium, Franciaország, Görögország, Spanyolország, Kína
Tanulmányutak: Csehország, Szlovákia, Németország

Tagság egyetemi, kari, szakmai bizottságokban és egyesületekben:
1980-1981. Nehézipari Műszaki Egyetem Tanácsának Tagja
1994-2002. Kohómérnöki Kar Tanácsának tagja
1993- Kohómérnöki Kar TDK Bizottságának Tagja
1998-2010 Kohómérnöki Kar Tanulmányi Bizottságának titkára
2002-2010 Kohómérnöki Kar Oktatási Bizottságának tagja
1992- Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület tagja
2001- MAB Hőenergiagazdálkodási Munkabizottság titkára
2011- MAB Metallurgiai Munkabizottság tagja
2007- MTA Köztestületének tagja
2008- Műszaki Anyagtudományi Kar Tudományos Diákköri Tanácsának elnöke
2008- Miskolci Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsának tagja

vissza fel