Tüzeléstani és Hőenergia Tanszék 
Miskolci Egyetem
Energia- és Minőségügyi Intézet
Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros
Tel: +36-46-565-108
Fax: +36-46-431-820
E-mail:
Energia- és Minőségügyi Intézet
Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros
Tel: +36-46-565-108
Fax: +36-46-431-820
E-mail:
Change to English
Change to English

Tanszéki munkatársak - Dr. Póliska Csaba

Dr. Póliska Csaba egyetemi docens

B/1 4. em. 407
Telefon: 565-111/15-29

publikációs lista


SZEMÉLYI ADATOK
Születés helye, ideje: Miskolc, 1977. 06. 05
Anyja neve: Faggyas Irén
Állandó lakcím: 3800 Szikszó, Tamási Áron utca 15.
Telefon: +36-70/3158803

TANULMÁNYOK
2008 PhDoklevél megszerzése (Értekezés címe: A gravitáció okozta áramlás hatása a szukcinonitril-aceton oldat dermedésére, Témavezető: Dr. Gácsi Zoltán)
2001-2004 Miskolci Egyetem, Műszaki Anyagtudományi Kar, doktori képzés
1996-2001 Miskolci Egyetem, Műszaki Anyagtudományi Kar, anyagmérnök oklevél (Diplomamunka címe: A kristályosodás „in situ” vizsgálata, Témavezető: Dr. Gácsi Zoltán)
1995-1996 Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola, Miskolc, Ipari Elektronikus technikusi oklevél
1991-1995 Bláthy Ottó Villamosipari Szakközépiskola, Miskolc
  
MUNKAHELY
2009. április 1.- Miskolci Egyetem, Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék, adjunktus
2007-2009 Miskolci Egyetem, Fémtani és Képlékeny-alakítástani Tanszék, tanszéki mérnök
2006-2007 Mechatronikai és Anyagtudományi Kooperációs Kutatási Központ, tudományos segédmunkatárs
2005-2006 Miskolci Egyetem, Fémtani és Képlékeny-alakítástani Tanszék, tudományos segédmunkatárs
  
IDEGEN NYELV
Német: középfokú, C típusú állami nyelvvizsga (2005)
Angol: Ph.D. nyelvvizsga (2008)

EGYÉB ISMERETEK

 • Vezetői engedély, B típusú
 • Számítógépes ismeretek: MS Office és internetes alkalmazások, képelemző és képfeldolgozó szoftverek

TUDOMÁNYOS DIÁKKÖRI TEVÉKENYSÉG

 • A dendrites kristályosodás jellemzése képelemző berendezéssel (TDK dolgozat, 1999., II. helyezett, Konzulens: Dr. Gácsi Zoltán)
 • Alumínium mátrixú, SiC szemcsékkel erősített kompozit előállítása és vizsgálata (TDK dolgozat, 1999., II. helyezett, Konzulens: Dr. Gácsi Zoltán)
 • 2001-től a Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar Tudományos Diákköri Tanácsának a titkára vagyok.

KONZULENSI TEVÉKENYSÉG

2004 Kapusztik Norbert: Textil-gumi rendszer (diploma dolgozat)

2004 Horváth János: Fémhabok hőátadási tulajdonsága a szerkezetük függvényében (TDK dolgozat)

2004 Lévai Gábor: Alumínium öntvények felületi feketedése (TDK dolgozat)

2005 Ronyecz Attila: Műszaki kerámiák alakadása porsajtolással-optimális sajtolási és technológiai paraméterek meghatározása (diploma dolgozat)

2007 Gazsi András: Polimer habok szerkezetvizsgálati módszereinek fejlesztése (diploma dolgozat)

KUTATÁSI TEVÉKENYSÉG

 • Részecskeerősítésű kompozit szerkezetének vizsgálata (FKFP0633/2000)
 • Golyóscsapágy acélok maradék ausztenit tartalmának vizsgálata röntgen difffraktométerrel és szövetszerkezetének vizsgálata energia-diszperzív mikroszondával (FAG Rt., 2001-2002)
 • A kéneloszlás kvantitatív jellemzése Baumann-nyomat alapján (Dunaferr Rt., 2002.)
 • Eloxált oxidréteg vastagságának a mérése képelemző berendezéssel (EPCOS Elektronikai Alkatrész Kft., 2006.)
 • Lézeres kompozit réteg (NKFP-3A/050/2004)
 • Alumínium zárványtartalmának és szövetszerkezetének vizsgálata (Suoftec Kft., 2004-2006)
 • A meleg- és hidegalakítás mértékének a mechanikai jellemzőkre gyakorolt hatásai Cu ötvözetek esetében (Schmelzmetall Kft., 2004-2007)
 • Az Alumínium nyomásos és kokillaöntés fejlesztése, illetve Alumínium olvadék tisztasági fokának jellemzése - (a „K Mould” teszt végrehajtása) (Le Belier Rt., 2005-2007)
 • Alumínium öntvények mikroszerkezetének vizsgálata számítógépes képelemzéssel (Prec-Cast Kft., 2005)
 • Gömbgrafitos öntöttvasak szövetszerkezetének számítógépes képelemzéssel történő jellemzésére alkalmas eljárás és szoftver kifejlesztése (Wescast Zrt., 2005-2006)
 • Acél huzalok szerkezetvizsgálata és a húzási technológia fejlesztése (ArcelorMittal Szentgotthárd Kft., 2006)
 • Hibakatalógus készítése előnytelen forrasztási körülmények között készült forraszkötésekről és Bélyegforrasztó berendezéshez használt szerszám anyagának, illetve bevonatának optimalizálása, röntgen-fluoreszcensz készülék alkalmazása ólomtartalmú és ólommentes forraszkötések vizsgálatára, továbbá ón whisker-ek kialakulásának és növekedésének vizsgálata ólommentes forrasztási környezetben (Robert Bosch Elektronika Kft., 2007- jelenleg is folyamatban)

OKTATÁSI TEVÉKENYSÉG

 • Szerkezetvizsgálat tárgy gyakorlati vezetése és gyakorlatok tartása anyagmérnök hallgatók részére
 • Számítógépes képelemzés tárgy gyakorlatainak vezetése anyagmérnök hallgatóknak.
 • Anyagvizsgálat, Fémmátrixú kompozitok és Informatika tárgyak keretein belül gyakorlatok vezetése anyagmérnök és kohómérnök hallgatók részére.
 • Tanfolyamok szervezése és tartása ipari partnerek számára (Suoftec Kft., Wescast Zrt., Le Belier Rt., ArcelorMittal Szentgotthárd Kft.)

SZAKMAI SZERVEZETI TAGSÁGOK:

 • Magyar Anyagtudományi Egyesület tagja 2008-tól
 • Képfeldolgozók és Alakfelismerők Társaságának tagja 2006-tól

vissza fel