Tüzeléstani és Hőenergia Tanszék 
Miskolci Egyetem
Energia- és Minőségügyi Intézet
Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros
Tel: +36-46-565-108
Fax: +36-46-431-820
E-mail:
Energia- és Minőségügyi Intézet
Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros
Tel: +36-46-565-108
Fax: +36-46-431-820
E-mail:
Change to English
Change to English

Tanszéki munkatársak - Dr. Palotás Árpád Bence

Dr. Palotás Árpád Bence intézetvezető egyetemi tanár

B/1 4. em. 404a
Telefon: 565-106, 565-111/15-52

publikációs lista


pab-cv
Születési idő, hely:        
1966., Miskolc
 
Tanulmányok: 
 • Herman Ottó Gimnázium, Miskolc (1985.)
 • Nehézipari Műszaki Egye­tem, Kohómérnöki Kar, Fémalakító Szak 1986-1991, Kitüntetéses oklevél. (okleveles kohómérnök)
 • Massachusetts Institute of Technology, Department of Chemical Engineering M.S. 1995. (Chemical Engineer)
 • Ph.D. – Miskolci Egyetem, 1997.
Nyelvtudás:      
 • orosz - középfokú állami nyelv­vizs­ga (C), 1991.
 • angol - felsőfokú állami nyelvvizsga (C), 1995.
 
Elismerések, díjak
 • TDK dolgozat: három egyetemi első, egy országos el­ső és egy országos második helyezés
 • Népköztársasági, ill. Köz­tár­sasági Ösztöndíj, 1988-1991 (3 tanulmányi év)
 • Tanulmányi Emlékérem arany fokozat (4 alkalommal)
 • Pro Scientia aranyérem, 1991.
 • Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj: Massachusetts Institute of Technology, 1998. (3 hónap)
 • MTA MAB Tudományos díja, 2000.
 • Bolyai János Kutatási Ösztöndíj, 2000. (3 év)
 • Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj: University of Utah, 2002. (6 hónap)
 • HAESF Senior Leaders and Scholars Fellowship, 2004. (5 hónap)
 • „Nemzetközi Kapcsolatokért” kitüntetés a Miskolci Egyetem Rektorától, 2010
 • Tiszteletbeli Évfolyamtárs – Miskolci Egyetem Műszaki Anyagtudományi Kar valétáló hallgatói, 2011
 • „Kiváló kutató” kitüntetés a Miskolci Egyetem  Rektorától, 2012
 • „Kiváló oktató” kitüntetés a Miskolci Egyetem Hallgatói Önkormányzatától, 2012
Kutató tevékenység, munkahely, beosztás
 • demonstrátor - ME Kohógép­tani és Képlékenyalakítástani Tanszék, 1988. szept. - 1990. jan.
 • szerződéses kutatómunka - ME Kohógép­tani és Képlékenyalakítástani Tanszék, 1988-1989
 • szakmai gyakorlat - Lausanne‑­i  Szö­vet­ségi  Műszaki Egyetemen (EPFL), Svájc, 1989. nyár
  3 hónap. TDK dolgozat: Cavitation erosion in Copper-based alloys
 • szakmai gyakorlat - Lokomo Acélmű, Tampere, Finnország, 1990. nyár 2 hónap
 • kutatómérnök - Csepel Művek, Budapest, 1991. június - szeptember
 • egyetemi tanársegéd - ME Kohógép­tani és Képlékenyalakítástani Tanszék, 1991. szeptember - 1995. október
 • tanulmányút - British Gas, Solihull, Nagy-Britannia,1992. nyár 2 hónap
 • posztgraduális hallgató - Massachusetts Institute of Technology (Cambridge, MA, USA) Department of Chemical Engineering, 1992. szeptember – 1995. augusztus
 • egyetemi tanársegéd - ME Tüzeléstani Tanszék, 1995. november – 1997. június
 • kutató mérnök - Massachusetts Institute of Technology, 1996. ápr. 11. – aug. 31.
 • posztdoktori kutató - Massachusetts Institute of Technology, 1997. július – 1998. szeptember
 • egyetemi adjunktus - ME Tüzeléstani Tanszék, 1997. július – 2001. június
 • egyetemi docens - ME Tüzeléstani Tanszék, 2001. június –
 • ösztöndíjas kutató – University of Utah, 2002. április – szeptember
 • tanszékvezető - ME Tüzeléstani Tanszék, 2002. július –
 • ösztöndíjas kutató – University of Utah, 2004. október – 2005. január
 • gazdasági referens - ME Műszaki Anyagtudományi Kar, 2006. szeptember –
 • intézet igazgató - ME Energia- és Minőségügyi Intézet, 2007. január –
 • dékánhelyettes – ME Műszaki Anyagtudományi Kar, 2010. július – 2014. június
 • egyetemi tanár – 2011. szeptember –
 • dékán – 2014. július –
Kutatómunka témavezetés
 • Összesen kb. 50 K+F projekt/megbízás témavezetése 300 M Ft feletti összértékben. A legfontosabb K+F projektek a következők:
 • Légköri korom eredet-meghatározása szerkezetvizsgálat alapján (OTKA F 035218) (2,4 M Ft)
 • Karbon tartalmú légköri szennyezők eredet-meghatározása (FKFP 0083/2001) (6,6 M Ft)
 • Földgáztüzeléssel előállított ionáram felhasználása a légfelesleg szabályozására (35,8 M Ft)
 • Kazánpark tüzelőanyag összetételt optimalizáló szoftver továbbfejlesztése (14 M Ft)
 • Fás- és lágyszárú biomasszák energetikai célú felhasználásának vizsgálata és elemzése technológiai és környezetvédelmi szempontok alapján (60 M Ft)
 • Kazánpark tüzelőanyag összetételt optimalizáló szoftver továbbfejlesztése (14 M Ft)
 • Elektronikus szabályzással felszerelt, számítógépes modellezés felhasználásával optimalizált kandalló tűztér kialakítása (23,6 M Ft)
 • Float-üveg gyártás tüzeléstechnikai és műszerezési korszerűsítése (10,7 M Ft)
 • Korszerű alternatív energiaforrás (MBH pellet) laboratóriumi mennyiségben történő előállítása, lakossági méretű valóságos tüzelőberendezésben való tesztelése meghatározott kutatási, fejlesztési feladatok elvégzése útján (10,2 M Ft)
 • Energetikai elemzések, gyártástechnológia fejlesztése, kihelyezett labor megtervezése és kialakítása (14 M Ft)
Szakmai szervezeti tagságok
 • The Combustion Institute Magyar Nemzeti Bizottság, tag (2000-)
 • MTA Metallurgia bizottság, tag (2002-)
 • MTA Energetikai Bizottság, tag (2006-2012)
 • Fosszilis energiák albizottság, titkár (2006-2009)
 • Energiahasznosítási albizottság, titkár (2009-2012)
 • Miskolci Akadémiai Bizottság Kohászati Szakbizottság, tag (1997-)
 • Képlékenyalakítási Munkabizottság, titkár (1997-2002)
 • Hőenergia-gazdálkodási és Környezetvédelmi Munkabizottság, tag (2001-), elnök (2005-2008)
 • Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület, tag (1997-)
 • Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület, tag (2008-)
 • Országos Tudományos Diákköri Tanács, (1989-1991, 2011-)
 • OTDT Elnökség, tag (2011-2016)
 • Műszaki Tudományi Szakmai Bizottság, elnök (2011-)
Project management tapasztalat
 • CEEPUS intézményi koordinátor 1999-2003
 • A Miskolci Egyetem Innovációs és Transzfer Centrum EU V. tájékoztatási irodájának munkatársa 2000-2003
 • A Miskolci Egyetemi Programháló EU V. kutatási, technológiafejlesztési és demonstrációs keretprogram felelőse 2000-2003
 • EU pályázatíró workshop, résztvevő, 2000. szeptember, Budapest
 • UNESCO International Institute for Educational Planning: Distance Education Course on “The Management of University-Industry Partnership”: 2001. március-június
 • kb. 50 db OM, OTKA és ipari finanszírozású kutatási projektek témavezetője összessen 300 M Ft feletti megbízási értékben
 • TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-001 projekt (A felsőoktatás minőségének javítása kiválósági központok fejlesztésére alapozva a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területein) Projekt Irányító Testületének tagja, 2 Mrd Ft, 2011-2013
 • TIOP-1.3.1-10/1-2010-0012 infrastuktúra fejlesztési project a Miskolci Egyetemen. 1.3 Mrd Ft, 2011-2013 - projectmanager
Egyéb társadalmi tevékenység
 • Pro Renovanda Cultura Hungariae Alapítvány Diákok a Tudo­mányért Szakalapítványa, kuratóriumi tag.(1989 – 2011)
 • Tehetségpártolók Baráti Köre, tag (2002-)
Egyéb
 • Nős, két fiú apja.
 
vissza fel