Tüzeléstani és Hőenergia Tanszék 
Miskolci Egyetem
Energia- és Minőségügyi Intézet
Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros
Tel: +36-46-565-108
Fax: +36-46-431-820
E-mail:
Energia- és Minőségügyi Intézet
Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros
Tel: +36-46-565-108
Fax: +36-46-431-820
E-mail:
Change to English
Change to English
Tsz.szolg
A
Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék
Kutatási Tevékenységkörei
 1. Hőenergia gazdálkodás
 2. Tüzelési kísérletek
 3. Fosszilis tüzelőanyagok
 4. Ipari kemencék, kazánok
 5. Hulladékhő hasznosítási technológiák
 6. Energiatermelés során képződött gáz-, és szilárd fázisú szennyezők emissziójának csökkentése
 7. Alternatív energiahordozók hasznosítása (szél, víz, nap, biomassza)
 8. Tüzelőberendezések fejlesztése, kiemelten a biomassza tüzelésére alkalmas kazánokra
 9. Tüzelőanyag vizsgálatok és cserélhetőségük elemzése
 
Támogatások és Kutatási Projektek a Tanszéken
 
A tanszék jelenleg is számos kutatási területen dolgozik, melyeket a magyar állam, az Európai Unió, és számos más ipari partner támogat. Kutatási témáink célja elsődlegesen:
 1. elgázosítási technológiák
 2. biogáz előállítás
 3. hulladékégetési technológiák
 4. mérés adatgyűjtő koffer tervezés, kivitelezés, fejlesztés
 5. ipari kemencék és kazánok tűzálló falazatainak vizsgálata
 6. gázmérők mágnesezésének vizsgálata
 7. kandalló, kazán égéstér fejlesztés
 8. kandalló hőenergiájának felhasználása villamos áram termelésére
 9. elektromos közlekedés káros anyag csökkentő hatásai
 10. polimer alapú hulladékok másodnyersanyagként történő felhasználása
 11. településenergetika, kis települések megújuló alapú energiaellátásának kutatása
 12. alumínium önvények maradék szennyezés vizsgálata, tisztaságvizsgálat
 13. kazán optimalizálás, emisszió csökkentés, hatásfok növelés
 14. fosszilis energiahordozók kiváltása megújuló forrásból származó tüzelőanyaggal
 15. erőműi vegyes tüzelés, szén-, és megújuló alapú tüzelőanyagok együttégetése
 16. járművek emissziójának csökkentése
 17. füstgáz-, és egyéb gázok tisztítása
 18. energiafelhasználás során képződő csökkentése
 19. szennyvíziszap tüzelőanyagként történő felhasználása
 
Tanszéki Szolgáltatások
 • Kazánok és égető-berendezések tesztelése
 • Füstgáz elemzés (a háztartási berendezésektől az erőműi alkalmazásokig).
 • Speciális diagnosztikai módszerek kazán tűzterekben végbemenő égési folyamatokra.
 • Termékgázok (szintézisgáz, biogáz) kromatográfiás elemzése
 • Szilárd tüzelőanyagok elgázosíthatóságának vizsgálata
 • Pirométeres hőmérsékletmérés
 • Hőelemekkel történő hőmérsékletmérés (K-, B-, T-, N-típusok)
 • Gáz mintavétel nagyhőmérsékletű füstgázokból (gáz-, és por alkotók)
 • Szilárd porrészecskék koncentrációjának mérése gázáramban
 • Emisszió mérés a hatályos kibocsátási normáknak megfelelően,
 • Hő-, víz-, sűrített levegő térfogatáram mérése
 • Elektromos berendezések fogyasztásmérése.
 • Környezeti hatástanulmány készítése levegőszennyezésre
 • Mérőeszközök adatainak rövid-, és hosszú távú adatgyűjtésehhhghbfervgrgbtrlkj
 • sdvdhffghg43455dddfggGyors mintavételi sebességet igénylő mérések 16 csatornán (0-10 V; 100.000 mérés/másodpercig)
 • Mágneses indukció mérése
 • HőkamerafvfdfHőkamerás felvételek készítése
 • Elemi összetétel meghatározás (szén, hidrogén, nitrogén, kén)
 • Nedvességtartalom mérés (szilárd minták)
 • Gázösszetétel meghatározása (O, N, CO, CO2, CxHy, NH3, H, H2S)
 • Éghető gázok, szilárd-, és folyékony tüzelőanyagok fűtőértékének meghatározása
 • Hamu lágyulás-, és olvadáspontjának meghatározása
 • Fizikai jellemzők meghatározása (viszkozitás, hőkapacitás, sűrűség, porozitás)
 • Frakció analízis
 • Tűzálló anyagok vizsgálata
 • Olaj lobbanáspont meghatározása
 • Áramló gázközegek nyomás-, sebesség-, páratartalom mérése (levegőben)
 • Hagyományos járművek elektromos meghajtásúvá alakítása
 • Levegő, én inert gázok kompresszálása (200 bar-ig)
 • PIC mikrokontrollerek programozása
 • Esettanulmány készítése égető-berendezések lehetséges átalakításáról, a hatásfoknövelés, gazdaságosabb üzem, és emisszió csökkentés érdekében
 • Mérnöki szakvélemény készítése energetikai berendezések, és egyéb témakörben.
 • Tanácsadás energetika szakterületén belül
 • Épületenergetikai felmérések készítése
vissza fel