Tüzeléstani és Hőenergia Tanszék 
Miskolci Egyetem
Energia- és Minőségügyi Intézet
Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros
Tel: +36-46-565-108
Fax: +36-46-431-820
E-mail:
Energia- és Minőségügyi Intézet
Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék
3515 Miskolc-Egyetemváros
Tel: +36-46-565-108
Fax: +36-46-431-820
E-mail:
Change to English
Change to English

Fontosabb kutatási témák


Pályázati források (OTKA, FKFP, Oktatási Minisztérium, Környezetvédelmi Minisztérium)

Téma címe

Témavezető

Kezdő év

Gázhalmazállapotú légszennyezők képződési feltételei parciális égésnél Woperáné Dr. Serédi Ágnes 1997
Hulladék energiahordozók környezetkímélő eltüzelése (KM 1-0322/98) Woperáné Dr. Serédi Ágnes 1998
Nagyhőmérséklet berendezések falazatvastagságának meghatározása informatikai eszközökkel (FKFP 0564/99) Dr. Szűcs István 1999
Hulladék energiahordozók környezetkímélő eltüzelésének elméleti alapjai (OTKA T 029199) Woperáné Dr. Serédi Ágnes 1999
NOx képződési feltételei 1000 K-nél melegebb terekben Dr. Bíró Attila 2000
Biomasszák kétfokozatú elégetése (KM 0200821-01/2000) Dr. Szűcs István 2000
Karbon tartalmú légköri szennyezők eredetmeghatározása (FKFP 0083/2001) Dr. Palotás Árpád Bence 2001
Légköri korom eredet-meghatározása szerkezetvizsgálat alapján (OTKA F 035218) Dr. Palotás Árpád Bence 2001
Biogáz-földgáz vegyestüzelés égési folyamatainak vizsgálata, különös tekintettel a légszennyező gázalkotókra (OTKA 2040064) Woperáné Dr. Serédi Ágnes 2004
Gázok keverése nagy hőmérsékleten (OTKA T 046530) Dr. Bíró Attila 2004
Biomassza különböző feltételek melletti égésének termokémiai és égéselméleti vizsgálata (OTKA T 048692) Dr. Szűcs István 2005

 

Ipari megbízások

Téma címe

Témavezető

Kezdő év

Nagyengyel térségben telepítendő inertgázégető légszennyező hatásának számítása Dr. Szűcs István 2000
Volfrámhűtő kifejlesztése, legyártása Dr. Szűcs István 2000
Folyékony tüzelőanyagok elégetése során a káros légszennyezők képződésének vizsgálata Dr. Mikó József 2000
MOFÉM melegüzemi olvasztómű tüzeléstechnikai és füstgáz oldali paramétereinek meghatározása Dr. Szűcs István 2000
Vízvár-Észak gázmező légszennyező hatásának vizsgálata Dr. Szűcs István 2001
A MOTIM Műkorundgyártó Kft. technológiájának és berendezéseineki biztonságtechnikai szakvéleményezése, kockázatelemzése Dr. Szemmelveisz Tamásné 2002
Különféle fa fűrészipari minták tüzeléstechnikai paramétereineki vizsgálata Dr. Szemmelveisz Tamásné 2002
Tűzálló hulladékanyagok felhasználásával készült felszóró masszák vizsgálata és értékelése Dr. Szűcs István 2003
Erőműi tüzelőanyagok tüzeléstechnikai vizsgálata és CO2 kibocsátási elemzése Dr. Palotás Árpád Bence 2004
Korundolvasztó kemencék kiporzásának csökkentése Dr. Szűcs István 2004
Kazánüzem tüzelőanyag felhasználás optimalizálás Dr. Szűcs István 2004
K+F tanulmány, finomhengerműi tolókemence modellezése mérési adatok alapján Woperáné Dr. Serédi Ágnes 2004
K+F tanulmány mérési adatgyűjtő rendszer megvalósítására Dr. Szemmelveisz Tamásné 2004
Finomhengerműi tolókemence korszerűsítésének megvalósítási tanulmánya Woperáné Dr. Serédi Ágnes 2004
Különféle gumihulladék minták tüzeléstechnikai paramétereinek vizsgálata Dr. Szemmelveisz Tamásné 2005
Faapríték nedvesség tartalmának csökkentésére alkalmas technológiák vizsgálata erőművi kazánoknál Dr. Palotás Árpád Bence 2005
Biomassza tüzelőanyag tüzeléstechnikai paramétereinek meghatározása és az egyszerűsített számítások lehetőségeinek elemzése Dr. Palotás Árpád Bence 2005
Biomassza tüzelőanyagok salakjai képződésének, összetételének és lágyulási tulajdonságainak meghatározása és elemzése Dr. Palotás Árpád Bence 2006
Mezőgazdasági termények, mint tüzelőanyagok komplex tüzeléstechnikai vizsgálata Dr. Palotás Árpád Bence 2006
A repcemag, mint tüzelőanyag komplex tüzeléstechnikai vizsgálata Dr. Palotás Árpád Bence 2006
Erőműi folyamatos poremisszió monitoring rendszer vizsgálata Dr. Palotás Árpád Bence 2006
Napraforgó dara, mint tüzelőanyag hamujának vizsgálata Dr. Palotás Árpád Bence 2006
Száraz őrlésű bioetanol gyártás melléktermékeként keletkező DDGS - SZÉN keverék tüzeléstechnikai tulajdonságainak meghatározása Dr. Szemmelveisz Tamásné 2007
Tanulmányterv és laboratóriumi vizsgálatok kokszdara hasznosítására Dr. Palotás Árpád Bence 2007
Ipari szennyvíziszapok tüzelhetőségi feltételeinek és égési maradékainak vizsgálata Dr. Szemmelveisz Tamásné 2008
Mezőgazdasági hulladék tüzelhetőségének és égési maradékának technológiai és környezetvédelmi összehasonlító értékelése Dr. Szemmelveisz Tamásné 2009
Kohógáz minták összetételének és fűtőértékének összehasonlító vizsgálata Dr. Palotás Árpád Bence 2010
Alternatív energiahordozók (biomasszák, hulladékok) energetikai hasznosítási feltételeinek kidolgozása Dr. Szemmelveisz Tamásné 2010
Távhőszolgáltatási rendszerhez kapcsolódó hőtermelési koncepciók modelljeinek kidolgozása, különös tekintettel a megújuló energiaforrások alkalmazására Dr. Szemmelveisz Tamásné, Dr. Szűcs István 2010
Papíripari hulladékból készült brikett tüzeléstechnikai jellemzőinek meghatározásáról Dr. Palotás Árpád Bence 2010
Lágy-szárú (sida) brikett tüzelhetőségének és fűtőértékének vizsgálata Dr. Szemmelveisz Tamásné 2011
Kazán falazat hiba analízise és az élettartam megtartása érdekében végzett hőkamerás kiértékelés Dr. Szűcs István 2011
Korszerű alternatív energiaforrás (MBH pellet) laboratóriumi mennyiségben történő előállítása, lakossági méretű valóságos tüzelőberendezésben való tesztelése Dr. Szemmelveisz Tamásné, Dr. Szűcs István 2011
Gázmérők mérőszerkezetében keletkező bemaródások vizsgálata; Illetéktelen gázvételezés felderíthetőségének vizsgálata Dr. Palotás Árpád Bence 2011
A NOx  kobocsátás forrásai és csökkentési lehetőségei nagy hőmérsékletű technológiáknál Woperáné Dr. Serédi Ágnes 2011
Kistelepülések biomassza alapú hőellátása Dr. Szemmelveisz Tamásné 2012
Szénbázisú metanolgyártás megteremtése Magyarországon Dr. Palotás Árpád Bence 2012
Napenergiával történő hidrogén temelés és tárolás egyes műszaki megoldásainak elemzése Dr. Palotás Árpád Bence 2013
Gumihulladék felhasználásának kutatása Dr. Palotás Árpád Bence, Dr. Szemmelveisz Tamásné 2013
Fűrészüzemi zöldtechnológia kialakítása Dr. Palotás Árpád Bence 2013

Mechatronikai és Anyagtudományi Kooperációs Kutatási Központ (MEAKKK) projektek

Téma címe

Témavezető

Kezdő év

Energiatakarékos környezetkímélő háztartási főző-sütő-fűtő készülékek minősítési, fejlesztési feltételeinek előkészítése Dr. Mikó József 2002
Kohógáz biztonságos ellátási és környezetkímélő felhasználási feltételeinek kidolgozása Dr. Szűcs István 2002
Hevítéstechnológiai berendezések energiafelhasználásának csökkentése Dr. Szűcs István 2002
Biomassza energetikai hasznosítási feltételeinek kidolgozása Dr.Szemmelveisz Tamásné 2005
Földgáztüzeléssel előállított ionáram felhasználása a légfelesleg szabályozására Dr. Palotás Árpád Bence 2005
Elektromos ívkemencék energetikai optimalizálása különös tekintettel a környezetterhelési mutatók további javítására Dr. Szűcs István 2005
Kokszoló kemence tüzeléstechnikai vizsgálata a légszennyezők keletkezésének csökkentése céljából Dr. Szűcs István 2005
Hulladék tüzelőanyagok erőműi hasznosítási feltételeinek kidolgozása Dr.Szemmelveisz Tamásné 2006
Bioetanol előállításánál keletkező maradvány (DDGS) eltüzelhetőségének vizsgálata Dr.Szemmelveisz Tamásné 2006
vissza fel